Privacybeleid

Lees dit Privacybeleid van Jelter eerst goed door vóór het besluit om Gebruiker te worden van de Dienst. Door de Dienst te gebruiken gaat Gebruiker akkoord met dit Privacybeleid.

De begrippen die in dit Privacybeleid worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in de Algemene Voorwaarden van Jelter, tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid. De Algemene Voorwaarden kan Gebruiker vinden op de website.

Verantwoordelijke

Jelter is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Jelter beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Persoonsgegevens

Jelter vraagt en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van Gebruiker die noodzakelijk zijn om de Dienst te kunnen leveren dan wel te verbeteren.

Grondslag van de verwerking

Jelter baseert het verwerken van uw persoonsgegevens op de toestemming van Gebruiker.

Gegevensverwerking

Jelter zal de persoonsgegevens van Gebruiker niet verwerken of delen met derden anders dan beschreven in dit Privacybeleid.

Diensten van derden

De Dienst maakt gebruik van diensten van derden, o.a. van de door Google geleverde diensten:

Jelter kan derden ook verzoeken om o.a. de volgende werkzaamheden uit te voeren:

Deze derden hebben dan toegang tot de persoonsgegevens van Gebruiker. Het is hen echter verboden deze gegevens vrij te geven of te gebruiken voor enig ander doel dan voor de door Jelter verzochte werkzaamheden.

Deze diensten verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met hun eigen privacybeleid. Jelter is niet verantwoordelijk voor wat deze diensten doen met de door hen, al dan niet via de Dienst, verkregen en verwerkte persoonsgegevens van Gebruiker.

Loggegevens

In geval van een fout in de Dienst, verzamelt Jelter via diensten van derden gegevens op de telefoon van Gebruiker, de zogeheten loggegevens, teneinde te proberen de fout te herstellen.
Deze loggegevens kunnen o.a. zijn het internetprotocol van uw apparaat ("IP") adres, apparaatnaam, besturingssysteemversie, de configuratie van de app bij het gebruik van de Dienst, de tijd en datum van uw gebruik van de Dienst en andere statistieken

Beveiliging

Jelter streeft naar optimale bescherming van de persoonsgegevens van Gebruiker en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen. Echter, er is geen volledig veilige en betrouwbare manier voor verzending en opslag van persoonsgegevens. Daarom kan Jelter de veiligheid van de persoonsgegevens van Gebruiker niet garanderen.

Links naar andere sites

De Dienst kan links bevatten naar andere sites. Deze externe sites worden niet door Jelter beheerd en Jelter is daar derhalve ook niet verantwoordelijk voor. Daarom is het raadzaam om eerst het privacybeleid van deze websites te lezen voordat Gebruiker de link gebruikt.

Privacy van Gebruiker jonger dan 18 jaar

De Dienst is niet bedoeld voor Gebruikers jonger dan 13 jaar of voor Gebruikers van 13 tot 18 jaar zonder toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger. Indien Jelter ontdekt dat ze beschikt over persoonsgegevens van een Gebruiker jonger dan 13 jaar of van een Gebruiker van 13 tot 18 jaar zonder toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger, dan zal Jelter deze persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen van haar servers.
Als u de wettelijk vertegenwoordiger bent van een Gebruiker jonger dan 13 jaar of van een Gebruiker van 13 tot 18 jaar dat de persoonsgegevens aan Jelter heeft verstrekt zonder uw toestemming, neem dan contact op zodat de nodige acties ondernomen kunnen worden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Jelter bewaart de persoonsgegevens van Gebruiker niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Bij verwijdering van het account van Gebruiker verwijdert Jelter zo veel mogelijk persoonsgegevens van Gebruiker. Jelter kan niet garanderen dat alle persoonsgegevens verwijderd worden; zo kunnen persoonsgegevens o.a. in een groep waar Gebruiker deel van uitmaakte en in statistieken bewaard blijven.

Privacyrechten

Gebruiker heeft te allen tijde recht op inzage in zijn persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van zijn persoonsgegevens te vragen. Gebruiker kan na verwijdering geen gebruik meer maken van de Dienst.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan een website worden opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van Gebruiker.
Gebruiker heeft de mogelijkheid om deze cookies te accepteren of te weigeren. Als Gebruiker ervoor kiest om cookies te weigeren, dan kan Gebruiker hierdoor mogelijk (sommige delen van) de Dienst niet gebruiken.

Gebruiker kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan Gebruiker ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen.

Wijzigingen Privacybeleid

Jelter behoudt zich het recht voor haar Privacybeleid aan te passen wanneer zij dit nodig acht. Het is daarom raadzaam deze pagina periodiek te bezoeken en het Privacybeleid door te nemen.

Neem contact op

Voor vragen of suggesties over het Privacybeleid, neem contact op via info@jelter.net

27-08-2020