Algemene voorwaarden

Lees deze Algemene Voorwaarden van Jelter eerst goed door vóór het besluit Gebruiker te worden van de Dienst. Door de Dienst te gebruiken gaat Gebruiker akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Definities

Jelter: eigenaar en aanbieder van de Dienst

Dienst: alle door Jelter aangeboden diensten en producten, daar onder begrepen de app Palbum

Palbum: app welke Gebruiker van een door Gebruiker zelf bepaalde groep Gebruikers in staat stelt om foto’s te plaatsen en te delen binnen die groep Gebruikers

Gebruiker: de persoon die de Dienst gebruikt

Gebruiker

Omdat Jelter de Dienst voor zoveel mogelijk Gebruikers beschikbaar wil stellen op een zo veilig mogelijke manier, gelden de volgende voorwaarden voor het gebruik van de Dienst:

Voorts is het Gebruiker o.a. niet toegestaan om:

Als Gebruiker zich niet aan de voorwaarden en/of wet- en regelgeving houdt, dan behoudt Jelter zich het recht voor om Gebruiker de toegang tot de Dienst onmiddellijk te ontzeggen en de door hem geplaatste inhoud te verwijderen. Jelter is niet verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan voor Gebruiker.

Kosten

De Dienst is kosteloos te gebruiken. Jelter streeft echter naar een zo veilig, nuttig en efficiënt mogelijke Dienst. Daarom behoudt Jelter zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen aan te brengen in de Dienst en kosten aan Gebruiker in rekening te brengen.
In dat geval zal Jelter de toegang tot eerder beschikbare inhoud niet beperken. Jelter zal nooit kosten in rekening brengen zonder Gebruiker voorafgaand de kosten mede te delen en zonder vooraf duidelijk te maken waarvoor Gebruiker betaalt.
Ook kan Jelter in de (nabije) toekomst een betaald abonnement en andere digitale diensten introduceren.

Abonnement

Palbum Premium is een optioneel maand- of jaarabonnement. De betaling wordt bij bevestiging van de aankoop aan Gebruiker in rekening gebracht. Het abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij automatisch verlengen is uitgeschakeld ten minste 24 uur voor het einde van de huidige periode. Gebruiker wordt binnen 24 uur voorafgaand aan het einde van de huidige periode in rekening gebracht voor verlenging voor de prijs van het gekozen plan.
Abonnementen kunnen worden beheerd en automatische verlenging kan worden uitgeschakeld door daarna naar iTunes/Google Play-accountinstellingen te gaan. Annulering van het huidige abonnement is niet toegestaan tijdens de actieve abonnementsperiode.
In het geval dat Jelter besluit zijn Dienst stop te zetten, zal een gedeeltelijke terugbetaling op basis van de resterende periode aan de Gebruiker worden gegeven.

Beperkte aansprakelijkheid

Jelter streeft naar een zo veilig mogelijke Dienst, maar is niet aansprakelijk voor welke schade van welke aard en omvang dan ook als gevolg van een fout in de Dienst, het (onjuiste) gebruik van de Dienst door Gebruiker(s), het niet voldoen van de Dienst aan niet-Nederlandse wet- en regelgeving.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de voorwaarden en de Dienst alleen te gebruiken waarvoor deze bedoeld is.
Indien Gebruiker handelt dan wel nalaat in strijd met de voorwaarden en/of wet- en regelgeving, dan is Gebruiker zelf volledig verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het veilig houden van (de toegang tot) de Dienst. Gebruiker aanvaardt door het gebruik van de Dienst het risico dat een andere Gebruiker (de toegang tot) de Dienst niet veilig houdt.

Het wordt Gebruiker aangeraden zijn telefoon niet te jailbreaken of te rooten. Hierdoor kan de Dienst mogelijk niet goed of helemaal niet werken.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het updaten van voor de Dienst benodigde systemen zoals Android en iOS op de door hem ten behoeve van de Dienst gebruikte apparaten.

Jelter behoudt zich het recht voor in de toekomst om welke reden dan ook de Dienst te beëindigen. Gebruiker moet de Dienst in dat geval van zijn apparaat verwijderen. Jelter is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de beëindiging voor Gebruiker.

Diensten van derden

Jelter, de Dienst en Gebruiker maken gebruik van diensten van derden. Derden hebben hun eigen Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op hun diensten. Voor deze diensten en Algemene Voorwaarden is Jelter niet verantwoordelijk. De diensten van derden waar Jelter en de Dienst gebruik van maken, zijn essentieel voor het functioneren van de Dienst.

Gebruiker moet rekening houden met het feit dat voor bepaalde functies van de Dienst een actieve internetverbinding is vereist. Jelter is niet verantwoordelijkheid voor het niet (goed) functioneren van de Dienst als Gebruiker geen toegang tot een actieve internetverbinding heeft. Evenmin is Jelter verantwoordelijk voor de kosten voor het gebruik van de Dienst, w.o. de kosten voor de mobiele netwerkprovider van Gebruiker.

Wijzigingen Algemene Voorwaarden

Jelter behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden aan te passen wanneer zij dit nodig acht. Het is daarom raadzaam deze pagina periodiek te bezoeken en de Algemene Voorwaarden door te nemen.

Neem contact op

Voor vragen of suggesties over de Algemene Voorwaarden, neem contact op via info@jelter.net

27-08-2020